Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Firma ta powstała w 1990 r., po sprywatyzowaniu Gorzowskiej Centrali Materiałów Budowlanych. Jest jedną z największych firm o profilu budowlanym, cieszącą się doskonałą renomą wśród klientów oraz silną i stabilną pozycją na lokalnym rynku. Od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu województwa lubuskiego, pod względem wielkości obrotu i ilości kontraktów zawieranych z największymi krajowymi producentami w branży. Jest to efekt skutecznego zarządzania potencjałem ludzkim, nowoczesnego zaplecza magazynowego oraz dobrze rozwiniętej i sprawnie funkcjonującej sieci detalicznej. CMB współpracuje m.in. z takimi firmami, jak: Lafarge Cement, Energostal, Icopal, Solbet, Rockwool, Etex Building, Pruszyński, Arbet, Fast, Fakro, Profil Piła.

Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Firma jest zarejestrowana w KRS pod numerem 63307.
Wspólnicy to sześć osób fizycznych.
Kapitały własne Spółki to ok. 2.000.000 zł
Kapitał zakładowy – 109.000 zł
Zatrudnienie – 30 osób
Obrót roczny – 20.000.000 zł
Majątek trwały Spólki mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kasprzaka 5 (księgi wieczyste 41821 i 61304) oraz w Międzyrzeczu przy ul. Podbielskiego 1 (księga wieczysta 19992).
Zarząd jednoosobowy.
Rada Nadzorcza trzyosobowa.
Własny transport specjalistyczny.